جعفر مدرس صادقی

نویسنده و مترجم و ویراستار

متولد ۱۳۳۳ در اصفهان. همکاری نویسنده با نشرمرکز با مجموعه‌ی دوازده داستان در سال ۱۳۶۹ و رمان کلّه‌ی اسب در سال ۱۳۷۰ شروع شد. این همکاری با انتشار چهار مجموعه‌ی داستان و هفده رمان دیگر تا امروز ادامه داشته است. از مجموعه‌ی «بازخوانی متون» که ویرایش‌های جدیدی از متون کهن فارسی است و اوّلین کتاب آن ــ ترجمه‌ی تفسیر طبری ــ در سال ۱۳۷۲ به چاپ رسید، ده کتاب دیگر منتشر شده است. ترجمه‌ی میرزا حبیب اصفهانی از سرگذشت حاجی‌بابای اصفهانی جیمز موریه و صادق هدایت داستان‌نویس (که برگزیده‌ای از داستان‌های کوتاه صادق هدایت است) دو ویرایش دیگر نویسنده‌اند که خارج از مجموعه‌ی «بازخوانی متون» منتشر شده‌اند، اما با همان سبک و سیاق مجموعه. و اندر آداب نوشتار رساله‌ای‌ست در مورد شیوه‌ی خط که اوّلین چاپ آن در سال ۱۳۹۰ منتشر شد.

کتاب‌های جعفر مدرس صادقی

گاوخونی

موجود نیست

سفر کسرا

موجود نیست

کله اسب

موجود نیست

شریک جرم

موجود نیست

شاه کلید

موجود نیست

آب و خاک

موجود نیست

عرض حال

موجود نیست

سوانح

185,000 تومان