جعفر مدرس صادقی

نویسنده و مترجم و ویراستار

متولد ۱۳۳۳ در اصفهان. همکاری نویسنده با نشرمرکز با مجموعه‌ی دوازده داستان در سال ۱۳۶۹ و رمان کلّه‌ی اسب در سال ۱۳۷۰ شروع شد. این همکاری با انتشار چهار مجموعه‌ی داستان و هفده رمان دیگر تا امروز ادامه داشته است. از مجموعه‌ی «بازخوانی متون» که ویرایش‌های جدیدی از متون کهن فارسی است و اوّلین کتاب آن ــ ترجمه‌ی تفسیر طبری ــ در سال ۱۳۷۲ به چاپ رسید، ده کتاب دیگر منتشر شده است. ترجمه‌ی میرزا حبیب اصفهانی از سرگذشت حاجی‌بابای اصفهانی جیمز موریه و صادق هدایت داستان‌نویس (که برگزیده‌ای از داستان‌های کوتاه صادق هدایت است) دو ویرایش دیگر نویسنده‌اند که خارج از مجموعه‌ی «بازخوانی متون» منتشر شده‌اند، اما با همان سبک و سیاق مجموعه. و اندر آداب نوشتار رساله‌ای‌ست در مورد شیوه‌ی خط که اوّلین چاپ آن در سال ۱۳۹۰ منتشر شد.

کتاب‌های جعفر مدرس صادقی

سفر کسرا

موجود نیست

شریک جرم

موجود نیست

آب و خاک

موجود نیست

سه استاد

در دست انتشار

عرض حال

موجود نیست