رولان بارت

رولان بارت

نویسنده

رولان بارت نویسنده، فیلسوف، نظریه‌پرداز ادبی، منتقد فرهنگی، و نشانه‌شناس در ۱۲ نوامبر ۱۹۱۵ در شربورگ-اکتوویل در نرماندی فرانسه به دنیا آمد. از جمله مؤلفه‌های مهم آثار او ساختارگرایی و پساساختارگرایی و همچنین تحلیل نشانه‌شناسانهٔ متون ادبی و پدیده‌های فرهنگی‌اند. رولان بارت بین سال‌های ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۰ استاد کرسی نشانه‌شناسی در کلژ دو فرانس بود.

کتاب‌های رولان بارت

نویسنده

اسطوره، امروز

25,800 تومان
نویسنده

لذت متن

25,000 تومان
نویسنده

پیام عکس

موجود نیست
نویسنده

سرگشتگی نشانه‌ها

موجود نیست
نویسنده

سخن عاشق

49,500 تومان
نویسنده

نقد و حقیقت

22,500 تومان