درباره‌ی ما


نشرمرکز یک شرکت انتشاراتی کاملاً خصوصی است که در سال 1364 تأسیس شده است.

این انتشارات در حوزه‌ی کتاب‌های عمومی از جمله ادبیات، فلسفه،تاریخ، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، دین، هنر، سینما و سایر حوزه‌های علوم‌انسانی فعالیت می‌کند.

نشرمرکز تا سال 1399،  1406 عنوان و با احتساب کتاب‌های تجدیدچاپ‌شده 5495 عنوان کتاب منتشر کرده است.

کتاب‌های کودکان و نوجوانان نشرمرکز با نام «کتاب مریم» (وابسته به نشرمرکز) و کتاب‌های علمی ـ آموزشی با نام «کتاب ماد» (وابسته به نشرمرکز) منتشر می‌شوند.

نشرمرکز تلاش می‌کند با کمک نویسندگان خلاق و مترجمان باصلاحیت اشتیاق به خواندن را برانگیزد، زیرا بر این باور است که ترویج و گسترش کتابخوانی یکی از محورهای

اصلی توسعه‌ی هر جامعه‌ای است .. همه به کتاب نیاز داریم.