شهلا طهماسبی

مترجم

متولد ۱۳۳۱ در تهران، از پدری پزشک و نظامی، و مادری دیپلمه و عضو داوطلب مؤسسات مختلف. طهماسبی لیسانسیه‌ی حقوق از دانشگاه ملی ایران است. او همکاری با مؤسسات مختلفی چون مؤسسه‌ی لغت‌نامه‌ی دهخدا، فرهنگ‌نامه‌ی کودکان و نوجوانان، مرکز نشر دانشگاهی، فرهنگ فارسی سخن، فرهنگستان زبان و ادب فارسی و بنیاد دایر‌ۃالمعارف اسلامی را در کارنامه دارد. از سال ۱۳۷۲ ترجمه‌ی کتاب‌‌های گروه سنی نوجوان را آغاز کرده و بیش از ۴۰ کتاب در این گروه سنی منتشر کرده است. او ترجمه‌ی کتاب بزرگ‌سالان را نیز از سال ۱۳۸۳آغاز وحدود ۲۰ کتاب منتشر کرده است.

کتاب‌های شهلا طهماسبی

ماتیلدا

موجود نیست

پیشخدمت

موجود نیست

پسر

24,500 تومان