محبوبه موسوی

نویسنده

محبوبه موسوی متولد ۱۳۵۳، داستان‌نویس، مترجم، معلم و ویراستار. اولین رمان را در سیزده سالگی نوشت و اولین داستان او که اقتباسی از داستان زال و سیمرغ شاهنامه بود در سال ۱۳۸۱ منتشر شد. محبوبه موسوی تاکنون کتاب‌هایی در موضوعات مختلف تألیف، ترجمه و ویرایش کرده است.

کتاب‌های محبوبه موسوی