رضا ولی‌یاری

مترجم

در ۲۴ شهریور ۱۳۶۱ در قم متولد شد، ولی اهل آبادان و بزرگ‌شده‌ی خوزستان است. در سال ۱۳۸۴ تحصیل در دانشکده‌ی فنی را نیمه‌کاره رها کرد و مشغول ترجمه‌ی آثاری در حوزه‌ی فلسفه شد. اولین ترجمه‌ی او با عنوان جهان و تأملات فیلسوف: گزیده‌هایی از نوشته‌های آرتور شوپنهاور در سال ۱۳۸۶ منتشر شد. در سال‌های بعد بخش اعظم آثار آرتور شوپنهاور را ترجمه کرد. همچنین در سال‌های اخیر آثاری از و درباره‌ی فریدریش نیچه ترجمه کرده‌است. تا امروز همه‌ی ترجمه‌های او توسط نشرمرکز منتشر شده‌است. در حال حاضر عضو تحریریه‌ی نشرمرکز است و همزمان به کار ترجمه نیز ادامه می‌دهد.

کتاب‌های رضا ولی‌یاری