محمدرضا آزاده‌فر

نویسنده

محمدرضا آزاده‌فر، متولد ۱۳۴۸، موسیقی‌دان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه هنر است. او موسیقی را در سنین نوجوانی از هنرستان موسیقی اصفهان آغاز کرد و این رشته را تا مقطع دکتری و سپس فیلوشیپ در انگلستان ادامه داد. شورای بین‌المللی موسیقی سنتی ‌ICTM از سال ۲۰۱۴ آزاده‌فر را به عنوان نماینده بین‌المللی این شورا در ایران منصوب کرد.او عضو کمیته‌ی اجرایی قوم-‌موسیقی‌شناسی انگلستان ۲۰۰۰-۲۰۰۳، عضو هیئت تحریریه‌ی چند مجله‌ی فارسی و بین‌المللی از جمله نشریه‌ی Analytical Approaches in World Music. و مجری طرح پژوهشی برگزیده‌ی سال ۱۳۹۷ از سوی وزارت علوم برای طرح «گردشگری موسیقی در ایران، راه‌کارهای توسعه‌ی پایدار» بوده است. کتاب ساختار ملودی در موسیقی ایرانی او در سال ۱۳۹۷ برگزیده‌ی کتاب سال خانه‌ی موسیقی ایران شد.

کتاب‌های محمدرضا آزاده‌فر