الکساندر وامپیلوف

نویسنده

الکساندر وامپیلوف در اوت 1937، صدمین سال‌مرگ بزرگ‌ترین شاعر روس ــ الکساندر پوشکین ــ به دنیا آمد. از این رو نام الکساندر بر او نهادند. وامپیلوف در اوت 1972، در حالی که تنها 2 روز به سی‌وپنج سالگی‌اش مانده بود در دریاچه‌ی بایکال غرق شد. او علی‌رغم فرصت کمی که داشت تنها با نوشتن چهار نمایش‌نامه‌ی بلند و سه نمایش‌نامه‌ی کوتاه، انقلابی در نمایش‌نامه‌نویسی و تئاتر روسی به وجود آورد. در تاریخ نمایش‌نامه‌نویسی روسیه دوره‌ای به نام پساوامپیلوف معروف است.

کتاب‌های الکساندر وامپیلوف