فاطمه‌مهر خان‌سالار

نویسنده

فاطمه‌مهر خان‌سالار متولد ۱۳۵۱ شیراز است. اودوره‌ی کارشناسی گیاه‌شناسی را در دانشگاه اصفهان و کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و ادبی را در دانشگاه سنت‌اندروز انگلیس به پایان رساند. خان‌سالار عضویت در هیئت تحریریه‌ی فصل‌نامه‌ی فرهنگی‌ادبی زنده‌رود و فصل‌نامه‌ی مهراوه و داوری در اولین دوره‌ی جایزه‌ی ادبی اصفهان را در کارنامه دارد و داستان‌های کوتاه و مقاله‌هایی در مجلات و فصل‌نامه‌های داخلی به چاپ رساند‌ه است. او پس از پایان تحصیلات در زمینه‌های هویت روایی و نقد بوم‌گرایانه به پژوهش خود ادامه داده است.

کتاب‌های فاطمه‌مهر خان‌سالار