مهدی نسرین

مترجم

مهدی نسرین متولد ۱۳۵۱، دانش آموخته‌ی دکترای فلسفه و کارشناسی ارشد مشاوره‌ی روان‌شناسی است. او تا سال ۱۳۹۰ عضو هیئت‌علمی موسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه ایران بود. مهدی نسرین از سال ۱۳۹۰ در کانادا اقامت گزیده و در آن‌جا به عنوان روان‌درمانگر مشغول کار و پژوهش است. از او یک مجموعه داستان و چند ترجمه منتشر شده است.

کتاب‌های مهدی نسرین