صالح نجفی

مترجم

صالح نجفی، متولد ۱۳۵۴در تهران، مترجم آثار فلسفی و مدرس دانشگاه است. حوزه‌ی علایق او فلسفه‌ی اروپایی قرن بیستم، فلسفه‌ی فرانسوی، مکتب فرانکفورت، مطالعات سینمایی، روانکاوی، مارکسیسم، و نقد ایدئولوژی است. او تاکنون بیش از ۲۰ عنوان کتاب ترجمه و مقالاتی در مطبوعات و نشریات منتشر کرده است.

کتاب‌های صالح نجفی

تکرار

120,000 تومان