کاوه لاجوردی

مترجم

کاوه لاجوردی، متولد ۱۳۵۰، ساکن تهران است. دو اثر کلاسیک فلسفی را از هیوم و کریپکی برای نشر مرکز ترجمه کرده، و در پاییز۱۳۹۷ ترجمه‌ی جستار لاک (۱۶۹۰) را شروع کرده است. لاجوردی در دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران ریاضیات محض خوانده است و از دانشگاه تورونتو دکترای فلسفه گرفته است.

کتاب‌های کاوه لاجوردی