مجدالدین کیوانی

مترجم

مجدالدین کیوانی (متولد بهمن ۱۳۱۶، اصفهان)، در ۱۳۴۰ از دانش‌سرای عالی تهران لیسانسیه‌ی زبان و ادبیات فارسی شد. پس از دو سال تدریس در دبیرستان‌های اهواز راهی بریتانیا شد. در ۱۳۴۷، پس از دریافت درجه‌ی دکتری در رشته‌ی زبان‌شناسی کاربردی، به ایران باز گشت و در دانش‌سرای عالی تهران و مدتی نیز در دانش‌سرای عالی زاهدان مشغول تدریس بود و در ۱۳۷۸ بازنشسته شد. وی بامؤسسات مختلفی از جمله دایرۃ‌المعارف بزرگ اسلامی، دانش‌نامه‌ی جهان اسلام، دانش‌نامه‌ی زبان و ادب فارسی و مجله‌ی آینه‌ی میراث همکاری داشته است. کیوانی مقالات مختلفی به فارسی و انگلیسی نوشته و بیش از ۲۰ کتاب از انگلیسی به فارسی و یک کتاب از فارسی به انگلیسی ترجمه کرده است.

کتاب‌های مجدالدین کیوانی

حلاج

150,000 تومان