دسته بندی

عدم حضور نشرمرکز در نمایشگاه کتاب تهران - اردیبهشت 1403

فروش کتاب در کتابفروشی‌ها بخصوص کتابفروشی‌های کوچک و متوسط کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد که  متاسفانه می‌تواند این شغل را از حیث تناسب درآمد و هزینه، غیراقتصادی کند و به تعطیلی بکشاند، به همین دلیل نشرمرکز به‌رغم نیاز به تأمین نقدینگی، تاکنون در هیچ یک از نمایشگاه‌های مجازی شرکت نکرده است تا اندکی به کتابفروشی‌ها کمک کند. لذا عدم شرکت نشرمرکز در نمایشگاه حضوری و مجازی که قرار است از 19 اردیبهشت تا 29 اردیبهشت 1403 برگزار شود ادامه‌ی همان سیاست قبلی سنوات‌ اخیر این انتشارات است.

باید توجه کرد که تعطیلی هر کتابفروشی در هر محله، هر شهر یا هر نقطه از کشورمان به زیان دوستداران و مخاطبان کتاب است. لذا اگر به منافع بلندمدت و توسعه‌ی پایدار فرهنگی توجه نکنیم و آن را فدای سود کوتاه‌مدت خود کنیم، این رویکرد موجب تضعیف یا حتی تعطیلی کتابفروشی‌ها و در مرحله‌ی بعد تضعیف یا تعطیلی مؤسسات پخش کتاب خواهد شد که در نهایت فعالیت بنگاه‌های نشر و کار اهل قلم را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

ما به ‌هیچ‌وجه توجه به مخاطبان کتاب را از یاد نبرده‌ایم، لذا نشرمرکز همان تخفیفی را که برای فروش کتاب‌هایش در نمایشگاه در سنوات قبل در نظر گرفته بود، در دوره‌ی فعلی برگزاری نمایشگاه نیز در کتابفروشی و سایت نشرمرکز به خریداران کتاب ارائه می‌کند. این تخفیف 15 درصد است.

ما فکر می‌کنیم با این روش فروش کتابهای نشرمرکز میان نشرمرکز، مؤسسات پخش کتاب، کتابفروشی‌ها تقسیم خواهد شد. در عین حال متوجه‌ایم که با این تصمیم، متأسفانه نمی‌توانیم رضایت همه‌ی مخاطبان کتاب را تأمین کنیم.


نشرمرکز بیش از دو دهه است که به قصد حمایت از کتابفروشی‌های شهرستان‌ها در «نمایشگاه‌های استانی کتاب» شرکت نمی‌کند.