دسته بندی

برای دستیابی به توسعه‌ی پایدار فرهنگی از کتابفروشی‌ها حمایت کنیم

نشرمرکز برای حمایت از کتابفروشی‌ها بخصوص کتابفروشی‌های شهرستان‌ها در سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران شرکت نکرده‌است.

کتاب‌های نشرمرکز را می‌توانید همزمان با برگزاری سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران (از 21 اردیبهشت تا 31 اردیبهشت 1401) با حداقل 10 درصد تخفیف از کتابفروشی‌هایی که لینک فهرست اسامی آنها به تفکیک استان مشخص شده است تهیه فرمایید.

دریافت فهرست کتابفروشی‌ها